Gallery


Hair & Photo:Mizumura Make:Okano
By Mizumura

By Hayashi

Hair&Photo:Tokiwa Hayashi


Hair : Tokiwa Hayashi
Make -up : Tokiwa Hayashi


Hair & Make & Photo:Mizumura


Hair & Make & Photo By Saito

Hair & Photo:Mizumura Make:Okano

Hair & Photo:Mizumura Make:Okano

Hair & Make & Photo:Mizumura

Hair&Make : Yuichiro Mizumura
Photo : Akihito Hamada

Hair & Photo:Mizumura Make:Okano

Hair & Make & Photo By Saito

Hair & Make & Photo By Saito

Hair:Yuichiro Mizumura
Make:GH Make Team

Hair&Photo:Yuichiro Mizumura

Hair&Photo:Yuichiro Mizumura & G+H
Make:Ayano Masuda

Hair&Make : Tokiwa Hayashi
Photo : Akihito HamadaHair : Tokiwa Hayashi
Make -up : Tokiwa HayashiPermanent : Hayato Saitho .


Data
Hair : Tokiwa Hayashi
Make-up : Tokiwa Hayashi


Hair : Tokiwa Hayashi
Make-up : Tokiwa Hayashi


Hair : Tokiwa Hayashi
Make-up : Tokiwa Hayashi

Hair : Tokiwa Hayashi
Make-up : Tokiwa Hayashi

Hair : Tokiwa Hayashi
Make-up : Tokiwa Hayashi

Hair : Tokiwa Hayashi
Make-up : Tokiwa Hayashi